Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 1 квітня 2021 року