Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 1 жовтня 2021 року