Звітність КП СПБ "Арсенал"

 1. Баланс за 2013 рік
 2. Баланс за 2014 рік
 3. Баланс за 2015 рік
 4. Баланс за 2016 рік
 5. Баланс на 1 липня 2018 р.
 6. Баланс на 1 жовтня 2018 р.
 7. Баланс на 1 січня 2019 р.
 8. Баланс на 1 липня 2019р.
 9. Аудиторський висновок  за 2015 рік
 10. Аудиторський висновок за 2016 рік
 11. Статут 2016 рік
 12. Договори (публічні кошти)
 13. Біографічна довідка Лихоліт М.І.
 14. Структура заробітної плати керівника
 15. Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік
 16. Звіт за 1 квартал 2017р.
 17. Звіт за 1 півріччя 2017р.
 18. Звіт за 9 місяців 2017р.
 19. Звіт за 2017 рік.
 20. Фінансові результати за 1 півріччя 2018 р.
 21. Фінансові результати за 9 місяців 2018 р.
 22. Фінансові результати за 6 місяців 2019р.
 23. Відомості про договори 2017-2018р. (1 квартал).
 24. Звіт незалежного аудитора
 25. Звіт про власний капітал за 2018 рік
 26. Звіт про сукупний дохід за 2018 рік
 27. Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік
 28. Примітки до фінансової звітності на 1 січня 2019р.
 29. Звіт керівника